Uiteensetting van my reisplan en gebedsversoeke

Hallo almal

Na ‘n lekker tyd van tuis wees, vat ek Saterdag, 18 September, weer die langpad, en sal ek vir die volgende 6 weke op die pad wees, besig in verskillende lande met opleiding en monitering van Farming God’s Way.

Hier volg ‘n breë uiteensetting van my reisplan en gebedsversoeke. Baie dankie dat ek met vrymoedigheid met jou as deel van die liggaam van Christus kan deel rondom die stryd wat ons stry. Dankie vir jou broeder-/susterskap, voorbidding en betrokkenheid op watter manier ookal.

Bid asb. daagliks vir:

 • Almal se veilige reis
 • Families se beskerming
 • Jou eie, en alle ondersteuners betrokke se beskerming
 • Vir vervulling en leiding deur die Heilige Gees

Tydens hierdie reis beplan ek om vir die eerste keer OOREENKOMSTE met mense aan te gaan om vir ons op kontrak oop bestuifde saad te kweek. Dit sal dan die begin wees van die spesifieke opdrag wat ons Vader my gegee het, naamlik om saadbanke in die verskillende lande in Afrika te begin! Hieroor is ek baie opgewonde.

Bid asb. spesifiek vir:

 • Dat die Here self sal wys wie?
 • Dat ook hierin ek die Vader se hart in die saak sal kan deel met die boere.
 • Dat die Here self sal spreek in wie ookal Hy betrokke wil hê se hart en hoe hy/sy betrokke moet wees.
 • Dat ons fyn op Sy leiding ingestel sal wees.

Indien die Here vir jou ‘n spesifieke skrif of woord gee, sms dit asb. na my by 083 258 7878.

Saterdag, 18 September –
vertrek na Maphotseng in Lesotho – hier gaan ons vir 4 dae indiensopleiding gee aan nuwe opleiers ten einde geakkrediteer te word. Waarna ons die plaaslike gemeentskap sal help om hulle landerye uit te lê. Dit dien ook as ‘n verhoudingsbou-geleentheid vir al die opleiers betrokke by Farming God’s Way.
Bid asb. vir:

 • Vir die opleiding – om regtig die Vader se hart rondom die saak oor te dra
 • Vir verhoudinge – die beskerming en die opbou
 • Dat waar hierdie opleiers ookal in Afrika voortaan Farming God’s Way gaan bedien, dat die Here dit sal gebruik om Sy kerk vry te maak van die bindinge van armoede, en die bedelaarsgesindheid (Matt 6:33) en dat die kleinboer in Afrika werklik op bybelse grond volhoubare wins sal begin genereer.

Saterdag, 25 September – vertrek na Johannesburg

Maandag, 27 September – vlieg na Llilongwe in Malawi

Dinsdag, 28 September – reis na Blantyre in Malawi vir vergadering met kerkleiers, wat reeds implementeer, en ook ‘n ontmoeting met ‘n medegelowige, waarvan ek onlangs eers bewus geraak het dat hy Farming God’s Way teen betaling aanbied. Die Bybel sê “freely you have received, freely you shall give”.
Bid asb vir:

 • Vir wysheid en sagmoedigheid, om in liefde hier te bedien en te bemoedig
 • Vir verhoudinge

Woensdag, 29 September en Donderdag, 30 September – reis na Machinga, en opleiding aan die gemeenskap hierdie 2 dae.
Bid asb. vir:

 • Vir my en die tolk (William) – dat die Gees van die Here harte ontvanklik sal maak, en ons die genade sal gee om die Vader se hart oor te dra.
 • Vir die plaaslike gemeenskap om nie net fisiese gewin raak te sien nie maar ook die beloofde lewe in Christus deelagtig te word en werklik ‘n Koninkryksvisie te kry.
 • Vir goeie verhoudinge om gevestig te word.
 • Dat die Gees van die Here regtig harte sal voorberei en ontvanklik sal maak, en mense sal bring in ‘n lewende verhouding met die Vader, deur Jesus Christus.

Vrydag, 1 Oktober – reis na Mangochi (‘n Moslem gebied) waar ons wonderlike getuienisse tydens my vorige besoek in Maart/April vanjaar gehad het. Die plaaslike sendeling, Pieter Loots, sal ongelukkig nie daar wees nie, maar het gevra dat ek sy mense besoek en bemoedig. Pieter werk al 15 jaar vingeralleen in hierdie geestelike harde gebied. Daar is ‘n klein groepie gelowiges wat baie opgewonde is oor Farming God’s Way. Selfs Moslem kindertjies het spontaan begin om komposhope te maak, dit alles op grond van wat hulle Pieter sien doen het, en die resultaat van sy eie landjie.
Bid asb. vir:

 • Vir verhoudinge
 • Dat die Gees hulle sal bedien met die Vader se liefde en die waarheid
 • Dat die Here hierdie gereedskapstuk van Farming God’s Way sal gebruik om verlore siele in hierdie gebied in te trek in Sy koninkryk
 • Dat die Gees van die Here regtig harte sal voorberei en ontvanklik sal maak, en mense sal bring in ‘n lewende verhouding met die Vader, deur Jesus Christus.

Saterdag, 2 Oktober – terug na Nkoma naby Llinongwe

Maandag, 4 Oktober – vlieg terug na Johannesburg

Dinsdag, 5 Oktober – reis per voertuig deur Botswana na Wes Zambië, Sesheke, Barotsi land, waar ek weer Farming God’s Way opleiding gaan doen in ‘n gemeenskap (waar nog nie voorheen opleiding gedoen is nie). Sal dan ook die voorreg hê om my dierbare broers Gavin en Benjie en hulle families, te sien.

Vrydag, 8 Oktober en Saterdag, 9 Oktober – Opleiding
Bid asb vir:

 • Vir wysheid, insig, raad en sterkte
 • Vir verhoudinge in die plaaslike gemeenskap en kerke, dat niemand in afguns eienaarskap sal probeer toe-eien nie
 • Dat die Gees van die Here regtig harte sal voorberei en ontvanklik sal maak, en mense sal bring in ‘n lewende verhouding met die Vader, deur Jesus Christus.

Sondag, 10 Oktober, en Maandag, 11 Oktober – vertrek na Ganzi, Botswana, om ‘n besoek te bring aan ‘n sendeling wat slegs gehoor het van Farming God’s Way, en dit toe begin implementeer het. Baie van die basiese beginsels van wat die hart van die Here hierin is, het agterweë gebly.
Bid asb. vir:

 • Wysheid
 • Guns en genade om die Vader se hart te deel in liefde en sagmoedigheid
 • Vestig van verhoudinge tot eers van Sy naam

Dinsdag, 12 Oktober, en Woensdag, 13 Oktober – reis terug huis toe

Vrydag, 15 Oktober tot Maandag 25 Oktober – beplan om te vlieg na Burundi om vir die eerste keer ook in daardie land Farming God’s Way opleiding te gaan doen. Finale reëlings hiervoor moet nog bevestig word en ek gee later die presiese reisplan deur.

Bid ook asb. saam met ons, en dank die Vader vir Sy voorsiening en Sy getrouheid.

Liefdegroete

Wilhelm en Pauli Els

This entry was posted in News and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *