ALS Nuusbrief van Wilhelm

Terugvoer en gebedsversoeke.

Die jaar het met ‘n spoed begin. Die belangrikste ding wat die Here vir my sê is om te midde van wat ookal, naby Hom te bly (Jak 4:8) en om regtig in gebed en lofprysing met Hom tyd te spandeer.(Ps 127:1 en Ps 47)

Die Here seën werklik Farming God’s Way en die werk in Afrika. Ek ontvang so baie getuienisse en terugvoer van mense en wens so ek kon alles met elkeen van jul deel. Met my een vinger-tik sal ek egter baie besig wees en verder sal julle waarskynlik moeg raak om e-posse van my te ontvang. Ek deel nogtans so een of twee getuienisse met julle:-

In Malawi werk een van die sendelinge onder ‘n Moslem stam en hierdie getroue broer het nadat hy self opleiding in Farming God’s Way ontvang het, teruggegaan na sy mense en hulle ook in Farming God’s Way opgelei.

Een van hierdie vrouens plant toe volgens Farming God’s Way se tegniese boerdery metodes en wat belangrik is, is dat sy hou by ons bestuursbeginsels. Twee weke nadat sy die eerste keer geplant het, het GEEN van haar mielies nog ontkiem nie en rondom haar staan almal se mielies al 10-15 cm hoog. Sy besluit toe sy plant weer nuwe saad, net om twee weke later te besef dat daar steeds NIKS van haar mielies ontkiem het nie, en dit terwyl die mense (meestal Moslems) rondom haar land, se mielieplante reeds kniehoogte staan! Sy plant toe ‘n derde keer en laat my vriend kom om te kom kyk wat dan fout is. Terwyl hy oor haar grond loop, besef hy dat hy geen antwoord vir haar het nie want sy het oënskynlik als reg gedoen. Hy praat met die Vader en duidelik hoor hy dat die Here vir hom sê dat hy en die vrou saam moet bid en sy moet dinge in haar lewe bely. Die broer deel met haar biddend bely hierdie suster in Christus haar sonde voor die Here.

Die sendelingbroer gaan toe saam met haar staan op die vier hoeke van haar stuk grond en bid die Here se seën oor die werk van haar hande en vra dat God asb die grond moet herstel en die mielies laat ontkiem. EEN week later bel die suster en vra dat die broer asseblief dringend moet kom want sy het raad nodig – ”my maize field is looking like a rice field”. Die Here het al DRIE die plantings van die saad in haar landery, op een slag laat ontkiem!! Ons GOD is wie Hy sê Hy is! In 2 Kron 7:13 sê die Woord in engels “…if I command the heavens not to give rain, and the locusts to devour the land, and the pestilence to come among the people,(7:14) THEN if MY people who are called by my name will humble themselves and seek my face and pray and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and I will heal their LAND”. Die Here praat hier van die fisiese genesing (oftewel herstel) van die grond!

Nog is dit nie die einde van die storie nie; verlede week(einde Jan 2011) kry ek ‘n e-pos van hierdie sendeling af waarin hy my vra of ek vir hom kan sê hoekom hul mielie -oeste in hulle direkte omgewing so besonder goed lyk – hy vertel dat sy mielieplante ten minste twee mieliekoppe elk aan het en baie het selfs meer. Meer nog as dit, selfs die ongelowiges (Moslems) se mielies lyk beter as laasjaar en hy noem dat hulle nie meer reën of beter weerstoestande as die vorige jaar gehad het nie.

Ek glo dat die Here op grond van wie Hy is en Sy Woord in 2 Kron 7:14, werklik hulle grond herstel het. Hy soek SY kinders om na Hom terug te keer met hul harte, dan herstel Hy die grond nog meer; Hy gebied immers Sy reên en Sy sonskyn oor die GELOWIGE en die ONGELOWIGE. Ek is so opgewonde oor wat die Here besig is om in hierdie spesifieke omgewing te doen, hierdie is ‘n kragtige getuienis van die Vader van onse Here Jesus wat lewe gee vanuit dit wat dood was, fisies sowel as geestelik, want hier sien ons hoe die Lewende Here selfs lewe in dooie grond terugbring!

Daar is vele meer getuienisse uit ander lande en areas waar die mense reeds bedien is met Farming God’s Way, ook getuienisse van wedergeboortes tydens opleiding.

Ek beplan om Saterdag die 12de Februarie te vertrek op ‘n opvolgbesoek aan Lesotho
waar ek met die eerste boer gekontrakteer het om vir ons op bestuifde saad te kweek.
Daarna beplan ek om na die Transkei te reis vir ‘n paar besoeke en bietjie beplanning oor hoedat ons daardie deel van ons mooi land en sy mense ook kan impakteer met die nuus van verlossing, hoop op ‘n lewe waardig van, en in, Sy kruis en opstanding en vry van die bande van armoede en gebrek. NIE goedkoop “PROSPERITY” nie maar versorging soos wat God aan ons beloof in Matt 6:33.

Daarna sal ek omtrent ‘n week terug wees in die Kaap voordat ek vir drie dae saam met die ander “stewards” van Farming God’s Way, as gereedskapstuk in die hand van die liggaam, net gaan saam bid en lofprys en ‘n paar logistieke en geestelike punte bespreek.Dit dus die 2de tot die 4de Maart. Daarna terug Kaap toe vir 2 dae en dan op die 7de Maart, beplan ek om DV vroeg die oggend te vertrek na Malawi, die roete lei deur Zimbabwe, Mosambiek en dan weer terug na Zambia. Oral gaan ek opleiding doen en/of net inbou in die manne wat sleutelpersone is in terme van opleiding in verskillende gebiede. Ek beplan om, as die Here wil, weer om en by 7 April terug te wees in die Kaap. Ek sien baie uit na die Malawi deel, waar Anthony Caetano en sy 7jarige seun, Juda by my aansluit.

Vanaf Malawi beplan ek om na Wes-Zambia te gaan vir ‘n opvolgbesoek aan sendelinge daar en om ook daar verdere opleidings te doen in ‘n “village” of twee.

Liewe familie in Christus, party dae voel dit vir my die taak is net te veel en die omvang daarvan net te groot, en so is dit ook vir ‘n mens. Die pad is baiekeer ‘n pad waarop ‘n mens maar eensaam voel, gelukkig weet ons die Here laat mens nooit alleen nie, Hy het egter in Sy groot genade en alwysheid geweet om ons in ‘n liggaam saam te bind met ‘n band van Sy liefde. Prys die Here daarvoor!

Ek wil baie graag vir elkeen van julle wat saam met my en Pauli op watter manier ookal in hierdie stryd saamstry, BAIE DANKIE sê, hetsy dit was/is deur gebed, ‘n woord van bemoediging, ‘n arm om die skouer, ‘n drukkie of finansieel. Ons eer die Here vir elkeen van julle, ons waardeer julle en dit is belangrik dat julle elkeen weet dat, op grond van die Woord, julle net soveel deel het aan die oes as ons. Ek het net die voorreg om te gaan.

Ek wil ook graag enigeen wat gelei word om saam te gaan op ‘n reis in Afrika, om asseblief enige tyd met my of Pauli te skakel.

Ek wil u vra om asseblief saam met ons te bid vir die volgende sake:

 • Vir ons as gesin, ons huwelik, eenheid, beskerming, ook terwyl ek op reis is, spesifiek vir Pauli wie dan alles alleen moet hanteer.
 • Bid ook asb beskerming vir almal wat saam met ons staan, op watter manier ookal, ek beleef baie hoedat mense wat ons ondersteun ook aanslae beleef.
 • Vra ook Sy beskerming op die paaie, ek ry lang ure en baie kilometres. Ook dat Hy die voertuig in stand sal hou.
 • Vir die mense en wie ons gaan bedien en die wie plaaslik op die grond vir ons help en wie die organisasie daar doen, ek kan soveel stories vertel van hoedat hierdie mense teenstand beleef en ten spyte daarvan steeds getrou dien.
 • Dat die Here my genadig sal wees om regtig te dien,in die gemeenskappe waar ek kom. Dat Hy Sy huis sal bou anders is ons werk tevergeefs.
 • Vir manne van vrede op die grond, wat sal inkoop op die visie en wat in hulle eie omgewings en gemeenskappe sal begin dien.
 • Dat die Here vir ons sal voorsien in finansies wat ons nodig het om die werk te kan doen.
 • Die voertuig waarmee ek gewoonlik ry se ratkas en skokbrekers het reperasiewerk nodig, dat die Here ook daarin vir ons sal voorsien.

Dank ook saam met ons die Here vir:

 • Sy getrouheid en vir wie Hy is. Vir hoe Hy vir ons die deure oopmaak.
 • Hoedat Hy mense se harte aanraak en hul lei en bedien, en hoe Hy Sy beloftes gestand doen en herstel bring en mense vrymaak.
 • Sy beskerming in elke opsig.
 • Sy voorsiening. Ons staan totaal van Hom afhanklik, meer as ‘n jaar terug het die Here gesê ek moet ophou met handel dryf en voltyds my toespits op Farming God’s Way. Ons het so baie getuienisse van Sy voorsiening.

Liefdegroete in Christus,

Wilhelm Els

Posted in News | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

Online…

Just a note to say Abundant Life Seed is developing a web presence.  We have registered ourselves as a cause at GivenGain http://abundantlifeseed.givengain.org/ in order to accept donations and keep contact with fellow owners of this vision.

More coming soon. And please note while we are catching up with events/happenings things are posted chronologically based on the time they happened, so even if it is written up today but refers to something months ago, it will be posted with the older date of when it took place… So you might miss some stuff if you just check the front page, but all in all it makes more sense this way!

Abundant Life Seed Logo

Posted in News | 1 Comment

Uiteensetting van my reisplan en gebedsversoeke

Hallo almal

Na ‘n lekker tyd van tuis wees, vat ek Saterdag, 18 September, weer die langpad, en sal ek vir die volgende 6 weke op die pad wees, besig in verskillende lande met opleiding en monitering van Farming God’s Way.

Hier volg ‘n breë uiteensetting van my reisplan en gebedsversoeke. Baie dankie dat ek met vrymoedigheid met jou as deel van die liggaam van Christus kan deel rondom die stryd wat ons stry. Dankie vir jou broeder-/susterskap, voorbidding en betrokkenheid op watter manier ookal.

Bid asb. daagliks vir:

 • Almal se veilige reis
 • Families se beskerming
 • Jou eie, en alle ondersteuners betrokke se beskerming
 • Vir vervulling en leiding deur die Heilige Gees

Tydens hierdie reis beplan ek om vir die eerste keer OOREENKOMSTE met mense aan te gaan om vir ons op kontrak oop bestuifde saad te kweek. Dit sal dan die begin wees van die spesifieke opdrag wat ons Vader my gegee het, naamlik om saadbanke in die verskillende lande in Afrika te begin! Hieroor is ek baie opgewonde.

Bid asb. spesifiek vir:

 • Dat die Here self sal wys wie?
 • Dat ook hierin ek die Vader se hart in die saak sal kan deel met die boere.
 • Dat die Here self sal spreek in wie ookal Hy betrokke wil hê se hart en hoe hy/sy betrokke moet wees.
 • Dat ons fyn op Sy leiding ingestel sal wees.

Indien die Here vir jou ‘n spesifieke skrif of woord gee, sms dit asb. na my by 083 258 7878.

Saterdag, 18 September –
vertrek na Maphotseng in Lesotho – hier gaan ons vir 4 dae indiensopleiding gee aan nuwe opleiers ten einde geakkrediteer te word. Waarna ons die plaaslike gemeentskap sal help om hulle landerye uit te lê. Dit dien ook as ‘n verhoudingsbou-geleentheid vir al die opleiers betrokke by Farming God’s Way.
Bid asb. vir:

 • Vir die opleiding – om regtig die Vader se hart rondom die saak oor te dra
 • Vir verhoudinge – die beskerming en die opbou
 • Dat waar hierdie opleiers ookal in Afrika voortaan Farming God’s Way gaan bedien, dat die Here dit sal gebruik om Sy kerk vry te maak van die bindinge van armoede, en die bedelaarsgesindheid (Matt 6:33) en dat die kleinboer in Afrika werklik op bybelse grond volhoubare wins sal begin genereer.

Saterdag, 25 September – vertrek na Johannesburg

Maandag, 27 September – vlieg na Llilongwe in Malawi

Dinsdag, 28 September – reis na Blantyre in Malawi vir vergadering met kerkleiers, wat reeds implementeer, en ook ‘n ontmoeting met ‘n medegelowige, waarvan ek onlangs eers bewus geraak het dat hy Farming God’s Way teen betaling aanbied. Die Bybel sê “freely you have received, freely you shall give”.
Bid asb vir:

 • Vir wysheid en sagmoedigheid, om in liefde hier te bedien en te bemoedig
 • Vir verhoudinge

Woensdag, 29 September en Donderdag, 30 September – reis na Machinga, en opleiding aan die gemeenskap hierdie 2 dae.
Bid asb. vir:

 • Vir my en die tolk (William) – dat die Gees van die Here harte ontvanklik sal maak, en ons die genade sal gee om die Vader se hart oor te dra.
 • Vir die plaaslike gemeenskap om nie net fisiese gewin raak te sien nie maar ook die beloofde lewe in Christus deelagtig te word en werklik ‘n Koninkryksvisie te kry.
 • Vir goeie verhoudinge om gevestig te word.
 • Dat die Gees van die Here regtig harte sal voorberei en ontvanklik sal maak, en mense sal bring in ‘n lewende verhouding met die Vader, deur Jesus Christus.

Vrydag, 1 Oktober – reis na Mangochi (‘n Moslem gebied) waar ons wonderlike getuienisse tydens my vorige besoek in Maart/April vanjaar gehad het. Die plaaslike sendeling, Pieter Loots, sal ongelukkig nie daar wees nie, maar het gevra dat ek sy mense besoek en bemoedig. Pieter werk al 15 jaar vingeralleen in hierdie geestelike harde gebied. Daar is ‘n klein groepie gelowiges wat baie opgewonde is oor Farming God’s Way. Selfs Moslem kindertjies het spontaan begin om komposhope te maak, dit alles op grond van wat hulle Pieter sien doen het, en die resultaat van sy eie landjie.
Bid asb. vir:

 • Vir verhoudinge
 • Dat die Gees hulle sal bedien met die Vader se liefde en die waarheid
 • Dat die Here hierdie gereedskapstuk van Farming God’s Way sal gebruik om verlore siele in hierdie gebied in te trek in Sy koninkryk
 • Dat die Gees van die Here regtig harte sal voorberei en ontvanklik sal maak, en mense sal bring in ‘n lewende verhouding met die Vader, deur Jesus Christus.

Saterdag, 2 Oktober – terug na Nkoma naby Llinongwe

Maandag, 4 Oktober – vlieg terug na Johannesburg

Dinsdag, 5 Oktober – reis per voertuig deur Botswana na Wes Zambië, Sesheke, Barotsi land, waar ek weer Farming God’s Way opleiding gaan doen in ‘n gemeenskap (waar nog nie voorheen opleiding gedoen is nie). Sal dan ook die voorreg hê om my dierbare broers Gavin en Benjie en hulle families, te sien.

Vrydag, 8 Oktober en Saterdag, 9 Oktober – Opleiding
Bid asb vir:

 • Vir wysheid, insig, raad en sterkte
 • Vir verhoudinge in die plaaslike gemeenskap en kerke, dat niemand in afguns eienaarskap sal probeer toe-eien nie
 • Dat die Gees van die Here regtig harte sal voorberei en ontvanklik sal maak, en mense sal bring in ‘n lewende verhouding met die Vader, deur Jesus Christus.

Sondag, 10 Oktober, en Maandag, 11 Oktober – vertrek na Ganzi, Botswana, om ‘n besoek te bring aan ‘n sendeling wat slegs gehoor het van Farming God’s Way, en dit toe begin implementeer het. Baie van die basiese beginsels van wat die hart van die Here hierin is, het agterweë gebly.
Bid asb. vir:

 • Wysheid
 • Guns en genade om die Vader se hart te deel in liefde en sagmoedigheid
 • Vestig van verhoudinge tot eers van Sy naam

Dinsdag, 12 Oktober, en Woensdag, 13 Oktober – reis terug huis toe

Vrydag, 15 Oktober tot Maandag 25 Oktober – beplan om te vlieg na Burundi om vir die eerste keer ook in daardie land Farming God’s Way opleiding te gaan doen. Finale reëlings hiervoor moet nog bevestig word en ek gee later die presiese reisplan deur.

Bid ook asb. saam met ons, en dank die Vader vir Sy voorsiening en Sy getrouheid.

Liefdegroete

Wilhelm en Pauli Els

Posted in News | Tagged , , , , | Leave a comment

Reportback on Naroosura, Kenya outreach by Rob and Cindy Hallen

Over the last 5 years, we have been praying and attempting to minister to the needs of a small village in Kosika just outside of Naroosura, Kenya. This is a small village basically at road ends. We met primarily one family via a short term mission trip our daughter took during her undergrad work at Seattle Pacific University in Washington, USA. Becky , our daughter, met the Silantoi family. They contacted us and stayed in touch via email and cell phones.

During the drought of 2005, in a phone call, we found that food needs were critical and lives were at risk. Being in the States, we verified the situation on the internet. We contacted Unicef, World Vision , and the Red Cross but there was no aid scheduled for this remote area. In the past, Kosika had been fairly stable for food security. The situation was not ideal, to give funds to an individual, but without more information we felt led to act and send funds for food. We monitored expenses through receipts and reports on the internet. We believe that it is better to error on the side of love and give rather than do nothing. The risk of famine passed. From the time we intervened there was no more deaths reported.

Some dependency developed that we are now attempting to correct with the Word. Farming God’s Way Program has helped to correct this as well. Again, in 2009, we heard another drought had produced a food shortage. My wife and I prayed and felt let to come to Kenya to get more 1st hand information to better minister God’s love and His Word to these problems. We studied and prayed and the Lord led us to Wilhelm Els, with Farming God’s Way.

We Found Wilhelm to be a faithful brother in the Lord, with a strong conviction to minister to the poor in Africa. What a blessing, we bonded with him immediately. We knew that the Spirit through other missionary efforts had brought the gospel but what happened to discipleship and putting God’s Word to their feet in real life. We downloaded the Farming God’s Way manual and were convinced this was the tool to bring to this village.

Wilhelm is an encouraging example in word and deed for the Lord. He displays a sincere love of the people and an understanding of African culture. He has strong convictions from the Word and is able to effectively communicate it to the people. He was perfectly comfortable engaging the gospel with the non believers at the seminar. As a result, Samwell (Samuel) accepted the Lord and many others have followed. After Wilhelm returned home, the Spirit has continued to lead people to Christ. Many other events by the Holy Spirit have taken place.

One week after Samwell’s baptism, he was in the town square testifying over a loud speaker, how the Lord had changed his life. How wonderful and amazing. The reality of how God’s Word speaks to our lives in useful down to earth ways, opened the door for the Lord to work and change hearts. Farming God’s Way was demonstrated well but Wilhelm had already anticipated where they would make mistakes. The errors were corrected until the farmers understood how to do it. Wilhelm was a key person in the ministry team. He brought the gifts that God had given him faithfully to the people and we were all blessed. We continue that the Lord will use him in a mighty way for the Lord’s Kingdom.

Farming God’s Way is a wonderful tool to bring God’s Word to life and elevate God’s provision for His people.

  In the Lords Service:
  Rob and Cindy Hallen
Posted in News | Tagged , , , , , , | Comments Off on Reportback on Naroosura, Kenya outreach by Rob and Cindy Hallen